Telefon : Telefon: 0 346 219 1250- 0 346 487 0000
Belgegeçer : Belgegeçer: 0 346 219 1251
İBRAHİM YILMAZ
Fakülte Sekreteri

ibrahim@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4500-4497

HARUN ATASOY
Şef

hatasoy@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4504

ÖMER OKUR
Bilgisayar İşletmeni

omerokur@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4519

ORHAN HASPOLAT
Hizmetli

orhan.haspolat@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4493

ADEM KURUÇAY
Temizlik Personeli

akurucay@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ALPARSLAN OPAN
Büro Personeli

alparslanopan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4508-4519

EZGİ ŞAHİNLER ÇELİK
Sekreter

ezgi.sahinler@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

HATİCE KÜBRA TOSUN
Büro Personeli

kubratosun@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

YASEMİN ÖZTEKİN
Temizlik Personeli

Dahili: