Genel Tanıtım


   

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

20.04.1994 tarih ve 21975 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 94/5679 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul olarak kurulmuştur.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz 10/11/2019 tarih ve 2019/1773 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerini barındırmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde eğitim- öğretim süresi 4 yıl olup, her yıl özel yetenek sınavı ile her üç bölüme toplam 120 öğrenci alınmaktadır. Öğrenci dağılımları aşağıdaki gibidir 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

40 (15 kız-25 erkek)

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                            

40 (15 kız–25 erkek)

Spor Yöneticiliği Bölümü                                

40 (15 kız–25 erkek)

 

Fakültemizde 1 Profesör,6 Doçent, 3 Dr.Öğr.Üyesi,11 Öğretim Görevlisi  ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 25 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Fakültemiz; yeni yaklaşımlar ve güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, araştırma yapan, bilginin yayılması ve korunmasına çaba gösteren, bilgi değişimi, yeni bilgiler edinme ve geliştirme yolunda ilerleyen, spora ve sportif değerlere farklı ve gelişmiş bakış açıları katabilen, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde öncü olabilecek bilimin ışığı doğrultusunda hizmet veren nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamıştır.

 

Fakültemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve dokotra seviyesinde lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisansüstü eğitimde öğrencilere, üst düzey akademik öğrenme ve araştırma ortamı sunularak beden eğitimi ve spor bilimlerinin farklı alanlarında bilgi ve beceri kazanmak isteyen spor bilimcilere ileri düzeyde akademik eğitim sunmak amaçlanmıştır.

Yukarı