Misyon - Vizyon


 Misyonumuz

Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; gerek yarışma ve performansa dönük olarak, gerekse sağlıklı bir yaşam elde etmek, eğlenmek ve toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklı nesillerin yetiştirilmesini sağlamak; bunun için beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile devletin kuruluş felsefesini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör bireyler yetiştirmeye çalışmaktır.

Vizyonumuz;

Fakültemiz vizyonu, eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği; “Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği nesilleri yetiştirmeye çalışan, uluslararası niteliklere sahip saygın bir Spor Bilimleri Fakültesi olmaktır

 
     

Yukarı