İÇ KONTROL

     MİSYON     

    Fakültemiz Beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile devletin kuruluş felsefesini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör bireyler yetiştirmektir.

 

               VİZYON         

       Bölgemizde beden eğitimi ve spor alanında en iyi ve örnek gösterilebilecek saygın bir Spor Bilimleri Fakültesi olmak. 

 

 

 

 

Yukarı