DekanProf.Dr. SERKAN HAZAR
üyeProf.Dr. AHMET ALİM
üyeProf.Dr. MEHMET ŞİMŞİR
üyeProf.Dr. ZEKERİYA ÖZTEMÜR
üye(Dekan Yardımcısı)Doç.Dr. MEHMET GÜL
üye(Beden Eğt. ve Spor Öğr. Bölüm Başkanı)Doç.Dr. METİN POLAT
üye(Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı)Prof.Dr. SERKAN HAZAR
üye(Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı)Dr.Öğr. Üyesi ZÜHAL YURTSIZOĞLU
üyeDr.Öğr. Üyesi MÜCAHİT FİŞNE